STRONA GŁÓWNA - O KANCELARII

O KANCELARII

MARCIN PARYS

RADCA PRAWNY

EMAIL: RADCAPRAWNY@MPARYS.COM

TELEFON: +48 690-239-518

WIEDZA I ZAANGAŻOWANIE

2018 roku ukończyłem studia prawnicze z wynikiem bardzo dobrym. Już wówczas zdobywałem doświadczenie zawodowe zarówno w kancelariach radcowskich, jak i w uczelnianej Poradni Prawnej, gdzie pełniłem rolę koordynatora sekcji cywilnej. Angażowałem się również w życie naukowe uczelni uczestnicząc w konferencjach, panelach dyskusyjnych czy konkursach, w tym w I Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich, będących świetnym przetarciem przed salą sądową, płaszczyzną kulturalnej wymiany zdań i sztuki przekonywania do swoich racji.

Ukończyłem kurs z zakresu retoryki i wystąpień publicznych, jak również kurs TOLES- języka angielskiego prawniczego. W 2021 roku ukończyłem aplikację radcowską, zaś w 2022 roku złożyłem egzamin radcowski.  Zdobyta na przestrzeni niemal 10 lat wiedza, poparta kilkuletnim doświadczeniem umożliwia mi poruszanie się obowiązujących przepisach prawa i pomoc w rozwiązywaniu bieżących spraw Klientów. Należę do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

W swojej pracy wyznaję zasadę szacunku i zrozumienia potrzeb Klienta, począwszy od wnikliwego zapoznania się ze sprawą, poprzez otwartą i szczerą rozmowę, ustalenie jasnych i precyzyjnych warunków współpracy, skończywszy na bieżącym komunikowaniu o etapach sprawy i terminowości w jej wykonywaniu.

Moja praktyka obejmuje reprezentację Klientów przed Sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Prokuraturą, organami administracji publicznej i samorządowej, bieżącą obsługę prawną zarówno Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Udzielam nadto doraźnych porad prawnych, analiz i opinii a także sporządzam różnego typu umowy, pisma procesowe, a także pomagam w windykacji należności.

Szczegółowy zakres świadczonych usług znajdziecie Państwo tutaj…. 

ZAKRES USŁUG

HONORARIUM

Honorarium ustalamy wspólnie z Klientem, po zapoznaniu się ze zleconą sprawą. Wysokość honorarium jest determinowana zakresem czynności niezbędnych dla prowadzenia sprawy oraz stopniem jej skomplikowania. Stosujemy  następujące formy rozliczeń:

  • ryczałt – jednorazowa, niezmienna stawka za pojedynczą czynność-  indywidualną poradę prawną, sporządzenie konkretnego pisma oraz szereg czynności- np. przy reprezentacji Klienta w sprawach przed sądami, urzędami lub organami administracji publicznej, począwszy od wystosowania wezwania do zapłaty, poprzez wniesienie pozwu do sądu, uczestnictwo w rozprawach, etc. Ryczałt sprawdza się również w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych- w ramach konkretnej stawki uzgodnionej z Klientem
  • system godzinowy – wynagrodzenie jest ustalane za każdą rozpoczętą godzinę pracy kancelarii, dotyczy w szczególności spraw w których zakres pracy oraz czas ich zakończenia nie jest możliwy do przewidzenia na początkowym etapie. W ramach tego systemu czas pracy radcy prawnego jest skrupulatnie odnotowywany a następnie przedstawiany klientowi, dbając o transparentność wykonywanych usług
  • success fee – otrzymanie wynagrodzenia jest uzależnione od rezultatu sprawy (wygranej). Klient pierwotnie uiszcza ustaloną wspólnie stawkę, a druga część wynagrodzenia uzależniona jest od końcowego rezultatu zakończonego przed Sądem sporu. Stawki procentowe uzgadniane są indywidualnie z klientem.

WSPÓŁPRACUJEMY Z: